COPYRIGHT

RENBUKAN

 

WETTELIJKE AFSTANDSVERKLARING

 

Copyright © Renbukan. 2007-2018.

Alle rechten voorbehouden.

 

1. INHOUD

Alle informatie op deze website dient louter voor informatieve doeleinden. De auteur behoudt het recht om niet

verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie.

Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van de geleverde informatie, inclusief

eender welk soort onvolledige of onjuiste informatie, zullen bijgevolg afgewezen worden. Delen van pagina's of

de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of

volledig verwijderd worden door de auteur zonder voorafgaande aankondiging.

 

2. VERWIJZINGEN EN LINKS

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of doorverwezen wordt van op zijn

pagina's, tenzij hij de volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat is om de bezoekers van zijn website te

voorkomen om deze pagina's te bekijken. Als enige schade zich voordoet door het gebruik van informatie aldaar,

kan enkel de auteur van de respectievelijke pagina's aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze

pagina's heeft gelinkt.

 

3. COPYRIGHT

De auteur heeft geprobeerd om met copyright beschermd materiaal niet te gebruiken voor publicatie of, indien

niet mogelijk, om het copyright van het respectievelijk object aan te wijzen. Het copyright voor alle inhoud van

deze website is voorbehouden. Enige duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, fotos, videos, geluiden

of teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder akkoord van de auteur. Elke

vorm van duplicatie, kopie, vertaling, wijziging en openbare presentatie is verboden en heeft het akkoord van de

auteur nodig. Om toestemming te vragen voor gebruik, gelieve de webmaster te contacteren (zie "informatie").

 

4. PRIVACYBELEID

Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke data zich voordoet (email-adres, naam, adres), zal deze

invoer op vrijwillige basis gebeuren. Het gebruik van alle aangeboden diensten is toegestaan - indien technisch

mogelijk of haalbaar - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme

gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerd adressen, telefoon nummer of e-mail adressen voor

marketing doeleinden is streng verboden. Overtreders die ongewenste spam berichten sturen zullen vervolgd

worden.

 

5. WETTELIJKE GELDIGHEID VAN DEZE DISCLAIMER

Deze disclaimer moet gezien worden als deel van de internet publicatie naar waar u bent verwezen. Als delen of

afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, zal de inhoud of geldigheid van de

andere delen onaangetast blijven door dit feit.

 

6. AFSTANDSVERKLARING VOOR KRIJGSKUNSTEN / (RISICO)VECHTSPORTEN

Krijgskunsten / vechtsporten zijn contactsporten. De uitvoering van deze technieken tijdens de lessen of in

seminaries moet altijd als een risicoactiviteit beschouwd worden. Alle technieken die worden weergegeven in

teksten, foto’s of video's dienen enkel voor educatieve doeleinden. Iedereen die deze technieken probeert uit te

voeren, te demonstreren of op eender welke andere manier gebruikt zal dit doen op zijn of haar eigen risico en

aanvaardt verder alle verantwoordelijkheid voor enige of alle schade of verwondingen, fysisch of andere,

voortkomende uit het gebruik van deze technieken. Probeer geen technieken uit te voeren zonder toezicht van een

gekwalificeerd leraar. Raadpleeg altijd eerst een geneesheer vooraleer u krijgskunsten / vechtsporten begint te

beoefenen.