COPYRIGHT


     WETTELIJKE AFSTANDSVERKLARING


    Copyright © Renbukan. 2007-2024.  Alle rechten voorbehouden.


     1.  INHOUD

    Alle informatie op deze website dient louter voor informatieve doeleinden. De auteur behoudt het recht om niet

    verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie.

    Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van de geleverde informatie, inclusief

    eender welk soort onvolledige of onjuiste informatie, zullen bijgevolg afgewezen worden. Delen van pagina's of

    de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of

    volledig verwijderd worden door de auteur zonder voorafgaande aankondiging.

   

    De auteur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en

    bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde

    informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site

    onbeschikbaar zou zijn, dan zal de auteur de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te

    zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de

    beheerder van deze site contacteren.


     2.  VERWIJZINGEN EN LINKS

    De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of doorverwezen wordt van op zijn

    pagina's, tenzij hij de volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat is om de bezoekers van zijn website te

    voorkomen om deze pagina's te bekijken. Als enige schade zich voordoet door het gebruik van informatie aldaar,

    kan enkel de auteur van de respectievelijke pagina's aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze

    pagina's heeft gelinkt.


     3.  COPYRIGHT

    De auteur heeft geprobeerd om met copyright beschermd materiaal niet te gebruiken voor publicatie of, indien

    niet mogelijk, om het copyright van het respectievelijk object aan te wijzen. Het copyright voor alle inhoud van

    deze website is voorbehouden. Enige duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, fotos, videos, geluiden

    of teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder akkoord van de auteur. Elke

    vorm van duplicatie, kopie, vertaling, wijziging en openbare presentatie is verboden en heeft het akkoord van de

    auteur nodig. Om toestemming te vragen voor gebruik, gelieve de webmaster te contacteren (zie "informatie").


     4.  PRIVACYBELEID

    Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke data zich voordoet (email-adres, naam, adres), zal deze

    invoer op vrijwillige basis gebeuren. Het gebruik van alle aangeboden diensten is toegestaan - indien technisch

    mogelijk of haalbaar - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme

    gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerd adressen, telefoon nummer of e-mail adressen voor

    marketing doeleinden is streng verboden. Overtreders die ongewenste spam berichten sturen zullen vervolgd

    worden.


     5.  WETTELIJKE GELDIGHEID VAN DEZE DISCLAIMER

    Deze disclaimer moet gezien worden als deel van de internet publicatie naar waar u bent verwezen. Als delen of

    afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, zal de inhoud of geldigheid van de 

    andere delen onaangetast blijven door dit feit.


     6.  AFSTANDSVERKLARING VOOR KRIJGSKUNSTEN / (RISICO)VECHTSPORTEN

    Krijgskunsten / vechtsporten zijn contactsporten. De uitvoering van deze technieken tijdens de lessen of in

    seminaries moet altijd als een risicoactiviteit beschouwd worden. Alle technieken die worden weergegeven in

    teksten, foto’s of video's dienen enkel voor educatieve doeleinden. Iedereen die deze technieken probeert uit te

    voeren, te demonstreren of op eender welke andere manier gebruikt zal dit doen op zijn of haar eigen risico en

    aanvaardt verder alle verantwoordelijkheid voor enige of alle schade of verwondingen, fysisch of andere,

    voortkomende uit het gebruik van deze technieken. Probeer geen technieken uit te voeren zonder toezicht van een

    gekwalificeerd leraar. Raadpleeg altijd eerst een geneesheer vooraleer u krijgskunsten / vechtsporten begint te

    beoefenen.


     7.  GEBRUIK VAN COOKIES

    Tijdens een bezoek aan deze site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie

    is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat

    geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identifi-

    ceren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

   

    Er worden 2 types van cookies gebruikt :

    1) “First party cookies” : technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de   

         site optimaal te laten functioneren.

    2) “Third Party cookies”: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, vb. een aanwezige

         marketing of advertentieplug-in zoals cookies van Facebook.


    Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk

    onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet

    verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waar-

    schuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden

    verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser.

    Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde

    applicaties niet zal kunnen gebruiken als u cookies niet accepteert.

    Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.